O čo

sa

usilujeme?

Sterilizácia, ktorú nám urobili, bola nezákonná – bola porušením našich ľudských práv.
Nikto presne nevie, koľko rómskych žien na Slovensku a v Čechách nezákonne sterilizovali, tak ako nás.

Niektoré z nás sa dlhé roky súdili a dosiahli spravodlivosť až pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu, no súdy nedokážu zabezpečiť spravodlivosť pre všetky poškodené ženy.

Preto sa usilujeme o to, aby vlády na Slovensku aj v Českej republike:

  • Zriadili nezávislý orgán, ktorý riadne prešetrí rozsah nezákonných sterilizácií
    rómskych žien;
  • Ospravedlnili sa rómskym ženám, ktoré boli nezákonne sterilizované a primerane
    ich odškodnili;
  • Prijali opatrenia, ktoré zabezpečia, aby k nezákonným sterilizáciám už nikdy
    nedochádzalo a rómske ženy v nemocniciach neboli ponižované a diskriminované.

Žiadame spravodlivosť pre všetky nezákonne sterilizované ženy. Chceme, aby celý svet vedel, čo sa nám stalo a aby prípady nezákonných sterilizácií boli spravodlivo prešetrené. Veríme, že tým zabránime tomu, aby nezákonne sterilizovali naše dcéry a iné ženy.

Aby už nikdy žiadna žena na Slovensku a v Českej republike netrpela tak, ako my.

Vypočujte si príbeh Ingrid – jednej z nezákonne sterilizovaných žien