O co

nám

jde?

Vykonaná sterilizace byla nezákonná – byla porušením našich lidských práv.
Nikdo přesně neví, kolik romských žen na Slovensku a v Čechách bylo nezákonně sterilizovaných, kolik žen sdílí náš příběh.

Některé z nás se dlouhé roky soudily a domohly se spravedlnosti až před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku. Soudy ale nemohou zajistit spravedlnost pro všechny poškozené ženy.

Proto chceme, aby vlády na Slovensku a také v Česku:

  • zřídily nezávislý orgán, který řádně prošetří rozsah nezákonných sterilizací romských žen;
  • omluvily se romským ženám, které byly nezákonně sterilizované, a přiměřeně je odškodnily;
  • přijaly opatření, která zabezpečí, aby k nezákonným sterilizacím romských žen už nikdy nedošlo a aby romské ženy v nemocnicích nebyly ponižované a diskriminované.

Žádáme spravedlnost pro všechny nezákonně sterilizované ženy.Chceme, aby celý svět věděl, co se nám stalo, a aby případy nezákonných sterilizací byly spravedlivě prošetřené. Věříme, že tak zabráníme nezákonným sterilizacím našich dcer a jiných žen.

Aby už nikdy žádná žena na Slovensku a v Česku nebyla ponižovaná a netrpěla tak, jak jsme trpěly my.

Poslechněte si příběh Ingrid – jedné z nezákonně sterilizovaných romských žen.