Čo

sa nám

stalo?

Sme rómske ženy zo Slovenska a Českej republiky. V minulosti nás v nemocniciach sterilizovali bez nášho súhlasu a zabránili nám tak mať ďalšie deti. Zažili sme kvôli tomu veľa bolesti a zanechalo to na nás zdravotné následky. Počas pôrodu cisárskym rezom nám lekári podviazali vaječníky a nepovedali nám, čo nám idú urobiť.

Niektorým z nás dali priamo počas pôrodu podpísať súhlas so sterilizáciou s tým, že ak ho nepodpíšeme, matka alebo dieťa pôrod neprežijú. Niekedy nám v najväčších bolestiach dali podpísať papiere a nepovedali nám, čo podpisujeme. Poniektoré nevieme čítať a ani písať, a aj tak nám to urobili.

Niektorým z nás sterilizáciu urobili vo veľmi mladom veku. Chceli sme mať viac detí, no sterilizáciou nám zabránili mať väčšiu rodinu. Keď vidíme malé dieťa, plačeme a je nám ťažko, že sa nemôžeme radovať zo svojich detí.

Vypočujte si príbeh Veroniky – jednej z nezákonne sterilizovaných rómskych žien