Helena

nezákonne sterilizovaná v roku
1990, pri pôrode druhého dieťaťa

Kristína

nezákonne sterilizovaná v roku
1984 pri pôrode štvrtého dieťaťa

Veronika

nezákonne sterilizovaná v roku 2000
pri pôrode druhého dieťaťa

Jana

nezákonne sterilizovaná v
roku 1996 pri pôrode
druhého dieťaťa

Helena

nezákonne sterilizovaná v roku
1995 pri pôrode deviateho dieťaťa

Kristína

nezákonne sterilizovaná v
roku 1987 pri pôrode
siedmeho dieťaťa

Rozália

nezákonne sterilizovaná v roku
1996 pri pôrode druhého dieťaťa

Veronika

nezákonne sterilizovaná v roku
1997 pri pôrode druhého dieťaťa

Zlatica

nezákonne sterilizovaná v roku
1993 pri pôrode druhého dieťaťa

Jarmila

nezákonne sterilizovaná v
roku 2000 pri pôrode svojho
druhého a tretieho dieťaťa – dvojičiek

Ingrid

nezákonne sterilizovaná v roku
2000 pri pôrode druhého dieťaťa

Marie

nezákonne sterilizovaná v roku
1989 pri pôrode tretieho dieťaťa

Jana

nezákonne sterilizovaná v roku
1997 pri pôrode tretieho dieťaťa

Nataša

nezákonne sterilizovaná v roku
1991 pri pôrode štvrtého dieťaťa

Olga

nezákonne sterilizovaná v roku
1989 pri pôrode štvrtého dieťaťa

Elena

nezákonne sterilizovaná v roku
1990 pri pôrode druhého dieťaťa

Soňa

nezákonne sterilizovaná v roku
1989 pri pôrode druhého dieťaťa

Koľko ďalších
rómskych žien

bolo v minulosti na Slovensku a v Českej republike
nezákonne sterilizovaných?